Concil symbol vit


Utrymningsskyltar

När det kommer till utrymningsskyltar så är det främst Boverket och Arbetsmiljöverket som ställer krav på hur skyltarna skall se ut. Vid brand och/eller annan typ av utrymning skall nödutgångarna vara lätta och hitta. I bland annat Arbetsmiljöverkets skrift (AFS 2021:1) finns det krav på efterlysande utrymningsskyltar, alternativ lysande skyltar. Fördelen med efterlysande skyltar är att de absorberar ljus från både naturliga och artificiella ljuskällor. Detta möjliggör att när man väljer efterlysande utrymningsskyltar så är men inte beroende av strömkällor. Oavsett vilken typ av utrymningsskylt ni väljer så skall de alltid placera dem på rätt sätt. En utrymningsskylt skall främst placeras ovanför en dörröppning eller hängandes i innertak där de inte kan bli skymda av antingen inventarier eller utrymmande människor. Man bör också placera dem så att personer enbart behöver förflytta sig en mindre sträcka för att kunna se en skylt.

I vårat sortiment finns det skyltar som är i Apet plast med DIN-kvalité och aluminium med MEGA-kvalité. Vilket material som ni väljer på era utrymningsskyltar kan baseras på olika faktorer, bland annat användningsområde, prisklass eller hållbarhetskrav. Den skylten i vårt sortiment som säljs mest är 300*150 mm, men det behöver betyda att den passar er bäst.

Hur skall man tänka när man väljer storlek på utrymningsskyltar?

När ni skall välja storlek på utrymningsskylt så skall man se till storleken i utrymmet och avståndet till skylten. I en korridor som är 20m lång skall skylten vara i en storlek så den är läsbar genom hela korridoren. Om man vill räkna på hur stor skylt man bör ha för att få till ett bra läsavstånd så kan man räkna på skyltens höjd x 100 = Bra läsavstånd. Nedan kan ni se vad vi rekommenderar. För ni ska uppnå ett bra läsavstånd i större lokaler så kan det vara bra att montera ett flertal skyltar.

storlek utrymningsskyltar

Förutom att förse utrymningsvägarna med rätt skyltning så är det även viktigt att utrymningsvägarna är rätt placerade och rätt utformade. Det man då ska gå efter är vilket maxantalet på personer som får vistas i lokalerna. Arbetslokaler och andra lokaler som allmänheten har tillgång till bör även vara utrustade med utrymningsplaner som visar var utrymningsvägarna finns och hur man larmar räddningstjänst. Man bör även bli informerad om vart ev. brandskyddutrustning så som brandsläckare och larmknappar finns.

Är ni osäkra på vad som gäller i just er verksamhet? Vi på Concil rekommenderar att ni tar kontakt med en brandkonsult för att få hjälp.

Hela vårt utbud av utrymningsskyltar går att se i vår webbshop

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0.00 kr