Nödskyltar

I nödsituation är tidsaspekten bland det viktigaste för att minimera skada. Att lätt och enkelt kunna hitta hjälpmedel är därför mycket viktigt. Våra nödskyltar hjälper er att skylta upp er fastighet i enlighet med Arbetsmiljöverkets skrift för skyltning (2008:13 Skyltar och signaler) och andra gällande regler.
Skyltarna finns i APET-plast i olika storlekar beroende på placering och användningsområde.