Concil symbol vit


Piktogram enligt den europiska standarden ISO 7010.

På våra produkter har vi ISO 7010-märkning, vilket garanterar att vi prioriterar säkerheten för våra kunder. ISO 7010-symbolerna är välkända och allmänt accepterade över hela världen för att kommunicera tydliga säkerhetsmeddelanden.

Genom att använda ISO 7010-symboler på våra produkter strävar vi efter att underlätta förståelsen av potentiella faror och säkerhetsåtgärder för användarna. Vi är fast beslutna att skapa en trygg och säker miljö för våra kunder genom att tillhandahålla tydlig och entydig information.

ISO 7010-symbolerna hjälper till att minska risken för olyckor och främjar en snabb och effektiv kommunikation av säkerhetsinstruktioner. Genom att använda enhetliga symboler kan vi säkerställa att våra kunder omedelbart kan känna igen och förstå de viktiga säkerhetsmeddelandena.

Vi är stolta över att vara i linje med internationella standarder för säkerhet och vi fortsätter att prioritera säkerheten i alla våra produkter. Med ISO 7010-märkningen kan våra kunder vara trygga i vetskapen om att de har tillgång till produkter som uppfyller höga säkerhetskrav och strävar efter att minska riskerna i deras användning.

Så när du väljer våra produkter kan du vara säker på att vi tar säkerheten på allvar och att vi använder ISO 7010-symboler för att göra säkerhetsinformationen tydlig och tillgänglig för alla. Vi är engagerade i att skapa en säker och pålitlig produktupplevelse för våra kunder, och ISO 7010-märkningen är en viktig del av detta åtagande.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0.00 kr