Concil symbol vit


ENKELT AVHJÄLPTA HINDER

Enkelt avhjälpta hinder blev ett begrepp i samband med den nationella handlings­planen för handikappolitiken som antogs år 2000. Året efter fick Sverige regler gällande detta i plan- och bygglagen som ställer krav på att enkelt avhjälpta hinder (EAH) ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Det kan röra sig om vårdcentraler, myndigheter, idrottsanläggningar, bibliotek, affärslokaler, restauranger med mera. Med allmän plats menas gator, vägar, torg och parker. En person med funktions­nedsättning blir handikappad först när han eller hon utsätts för hinder i den omgivande miljön.

Nivåskillnader och trappor behöver kontrastmarkeras så att dessa lätt kan uppfattas för personer med synnedsättning eller andra handikapp. Trappor ska kontrastmarkeras på översta och nedersta steget i varje trapplopp.

Reglerna om enkelt avhjälpta hinder finns i sin helhet i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13(ändrad 2013:9). Reglerna gäller retroaktivt, du behöver alltså avhjälpa hinder som finns sedan tidigare i befintliga publika lokaler och allmänna platser, till exempel om ett krav läggs till.

Kontakta oss

Adress:
Plastgatan 10
531 55 Lidköping

Tel: 0510-203 40
E-post: info@concil.se

Order
E-post: order@concil.se

 

Skriv till oss

Vill du ställa en fråga till oss? Det kan enkelt göra via detta formulär.


Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0.00 kr