Concil symbol vit


 

AFS = PIKTOGRAMMET ÄR ENLIGT DEN SVENSKA STANDARDEN AFS 2020:1.

På våra produkter har vi IAFS 2020:1-märkning, vilket visar att vi följer de senaste riktlinjerna för arbetsmiljö och säkerhet. IAFS 2020:1 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete) är en viktig standard som syftar till att främja en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Genom att använda IAFS 2020:1-märkningen på våra produkter visar vi vårt åtagande för att säkerställa att arbetsplatsen är säker för användarna. Vi följer noggrant riktlinjerna och föreskrifterna i IAFS 2020:1 för att identifiera och hantera potentiella arbetsmiljörisker.

IAFS 2020:1-märkningen på våra produkter är en tydlig indikation på att vi prioriterar arbetsmiljön och tar ansvar för att minimera riskerna för skador och ohälsa. Genom att följa dessa föreskrifter strävar vi efter att skapa en arbetsplats där säkerheten är en central del av verksamheten.

Vi förstår vikten av att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att alla våra användare kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Genom att tillämpa IAFS 2020:1-riktlinjerna i utvecklingen och tillverkningen av våra produkter säkerställer vi att de uppfyller de högsta standarderna för arbetsmiljö och säkerhet.

Vi är stolta över att kunna erbjuda produkter med IAFS 2020:1-märkning och vi fortsätter att arbeta aktivt för att förbättra och upprätthålla säkerheten för våra användare. Med denna märkning kan våra kunder vara trygga i vetskapen om att de använder produkter som har genomgått noggranna säkerhetsbedömningar och överensstämmer med arbetsmiljöstandarden.

Vi strävar efter att vara en pålitlig partner när det gäller arbetsmiljö och säkerhet, och vår IAFS 2020:1-märkning är en bekräftelse på vårt åtagande att erbjuda produkter av hög kvalitet som uppfyller de senaste säkerhetskraven.

 

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0.00 kr