Concil Produktkatalog 2023

Alla priser är exkl. moms 2 VI SÄKERSTÄLLER DITT PRODUKTBEHOV Vår största styrka? Att leverera resultat! Med bas i Lidköping levererar vi produkter i hela Norden. Välkomna till oss på Concil! VÅR MISSION vad vi erbjuder kunder och omvärlden VÅR VISION det vi drömmer om att uppnå KVALITETS OCH MILJÖARBETE CONCILS BAKGRUND Vår mission är att erbjuda våra kunder samtliga de digitala lösningar, skyltar och övriga produkter som behövs för att de på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt skall kunna utföra sitt arbete i den bransch de verkar. För att på bästa sätt uppfylla sina kunders behov och önskemål krävs personliga relationer och en föränderlig verksamhet. Vår vision är att på ett tydligt sätt bidra till de branscher vi agerar i med fortsatt utveckling och goda relationer. Detta gör vi genom att ständigt möta marknadens önskemål och krav samt löpande lansera nya och innovativa produkter. Concil är ett tillverknings-, handels- och tjänsteföretag som i huvudsak arbetar inom områdena marknad och säkerhet. Concils framgång beror på vår förmåga att tillverka produkter, sälja varor samt leverera tjänster sommöter våra kunders behov och förväntningar samt myndighetskrav. Vi ska kännetecknas av att vara ett miljömedvetet företag som arbetar för minsta möjliga miljöpåverkan, samt för att skydda miljön. Vi ser det naturligt att alltid försöka förebygga föroreningar och att följa de lagar, föreskrifter och bindande krav som företaget berörs av. Sedan början av 2023 är Concil certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår kompletta kvalitets- och miljöpolicy finns på www.concil.se Stefan Johansson grundade 1991 Cupola AB med anledning av Longlite-agenturen i Sverige för försäljning av efterlysande färg och skyltar. Det tydliga målet på tillväxt gjorde att företaget fick en raketstart och Stefan anställde snart sina första medarbetare. Via organisk tillväxt samt förvärv fortsatte bolaget att växa och runt 2005 klev Cupola in på brandredskapsmarknaden. Utvecklingen i bolaget blir det kommande decenniet fortsatt kraftigt positiv och 2017 säljer Stefan Cupola- koncernen. Den nya ägaren och ledningen i Cupola-koncernen vill 2018 avyttra skylt- och dekorproduktionen från koncernen och Stefan Johansson blir tillfrågad. Under samma tid blir ett annat skylt- och reklamföretag i Lidköping till salu – Vänerprint AB. Efter några månaders förberedelser sker under Q4 2018 båda förvärven, och Concil är grundat. Efter ett års verksamhet gjorde Concil ytterligare ett förvärv, då av webb- och reklambyrån Entos AB. All den kunskap, teknik och erfarenhet som under många år utvecklats i de tre olika verksamheterna vidareutvecklas och drivs nu under Concils två varumärken, Concil – Marketing samt Concil – Safety. Det är det senare varumärket och dess produkter som finns i denna katalog. Mer information om Marketing-delen finner du på de sista sidorna i denna katalog. Stefan är idag huvudägare och styrelseordförande i Concil medan den operativa driften sköts av delägare och VD Johan Calmestrand. Världen vi drömmer om är inte bara grönare och smartare än idag – den är säkrare, snyggare och mer inkluderande. Världen vi drömmer om bygger på gott bemötande , utveckling och delaktighet! ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA0MjQ=